W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

powiat: tarnobrzeski
województwo: podkarpackie

tel.: (+48) 15 836 20 75
fax: (+48) 15 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
skrzynka podawcza ePUAP: cla9639wms

serwis www
: gminagorzyce.pl

NIP
: 867-207-71-54
REGON: 830 409 169

Budżet

W dziale BUDŻET umieszczane będą Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy.

Budżet gminy to krótko mówiąc plan prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Budżet gminy musi być konstruowany zgodnie z wymogami ustawowymi. Na dochody budżetu gminy składają się następujące zasadnicze elementy:

 • dochody własne 
 • dotacje
 • subwencje
 • ostatnio planowane z funduszu Unii Europejskiej.

Z kolei na dochody własne składają się:dochody z majątku gminy

 • podatki, opłaty skarbowe, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • opłaty za korzystanie z przedszkoli
 • opłaty eksploatacyjne kopalin 
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych
 • inne opłaty za czynności administracyjne.

Dochody otrzymywane są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, pomocy społecznej, obrony cywilnej.

W zakresie subwencji otrzymujemy:

 • część wyrównawczą
 • część równoważącą
 • część oświatową

Subwencja ma za zadanie uzupełnienie dochodów gmin w celu możliwości realizacji zadań na nie nałożonych. obliczana jest wg algorytmu uchwalonego przez Sejm.

Fundusze Unii Europejskiej przyznawane są na określone programy przez Urząd Marszałkowski, w ramach konkursu wniosków.

Wydatki budżetu gminy mają charakter nieprzekraczalnych limitów.

Budżet gminy uchwala Rada Gminy. Projekt budżetu gminy przygotowuje Wójt Gminy. Rada Gminy rozstrzyga o wysokości stawek podatkowych,  o przeznaczeniu mienia do sprzedaży co ma wpływ na wysokość dochodów, również Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu wydatków.

W zakresie wydatków przede wszystkim ustawy określają, które zadania są obowiązkowe i na te przede wszystkim przeznacza się wydatki. Nie można wydatkować środków budżetu gminy na wydatki nie objęte zadaniami gminy w ustawach. Kontrolę zarówno uchwał budżetowych jak realizacji wydatków przeprowadza Regionalna Izba Obrachunkowa.

System subwencjonowania powoduje częściowe wyrównywanie dochodów gmin o różnej zasobności dochodów podatkowych.

Gmina Gorzyce wbrew obiegowym opiniom nie należy do gmin bardzo zasobnych. W przeliczeniu na mieszkańca nasze dochody wynoszą prawie dokładnie średnią dla gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Natomiast w zakresie wydatków każda gmina ma inny charakter. Wydatki obligatoryjne uzależnione są od  rozbudowanej infrastruktury technicznej i społecznej. W naszym przypadku mamy wyższe wydatki w wielu dziedzinach od gmin o podobnym potencjale dochodowym.

W naszym przypadku wyższe wydatki dotyczą takich obowiązkowych zadań jak:

 • prowadzenie przedszkoli
 • dodatki mieszkaniowe
 • kultura
 • gospodarka komunalna

powoduje to, że brak nam środków na rozwój i inwestycje. Nadzieją są środki unijne, ale ich jest bardzo mało w stosunku do potrzeb.  Będą bardzo duże kłopoty w ich uzyskaniu. Realia finansowe zależą od sytuacji gospodarczej kraju. Również trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach Sejm RP nałożył wiele nowych obowiązkowych zadań na gminę bez pełnej rekompensaty finansowej, subwencja oświatowa również nie pokrywa kosztów oświaty. spowodowało to pogorszenie naszej sytuacji finansowej.

Jedynym możliwym rozwiązaniem jest przyrost wpływów podatkowych przez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych jak i również wzrost zatrudnienia. Jednak jest to proces powolny i zależny od bardzo wielu czynników, na które gmina nie ma wpływu lub bardzo ograniczony wpływ

Dla poprawy sytuacji koniecznym jest podjęcie działań idących w kierunku ograniczenia wydatków. Ograniczamy wydatki w administracji, przygotowujemy plan ograniczenia wydatków w oświacie. Działania te prowadzone będą z zachowaniem wykonania zadań oraz zaspokojeniem potrzeb naszych mieszkańców. Trzeba się liczyć jednak z tym, że wiele inwestycji będzie przesuniętych w czasie. 

Powiadom znajomego