W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

powiat: tarnobrzeski
województwo: podkarpackie

tel.: (+48) 15 836 20 75
fax: (+48) 15 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
skrzynka podawcza ePUAP: cla9639wms

serwis www
: gminagorzyce.pl

NIP
: 867-207-71-54
REGON: 830 409 169

Referat Finansowo - Księgowy

Referat zajmuję się finansami Gminy.
Do działań Referatu Finansowo - Księgowego należy:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz absolutorium dla Wójta,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie,
 3. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 4. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,
 5. uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 6. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. prowadzenie spraw płacowych i rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i PFRON,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 13. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 14. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 15. księgowanie zadań inwestycyjnych,
 16. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych zobowiązań podatkowych,
 17. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów oraz dokonywanie wymiaru podatku i opłat,
 18. prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 19. ewidencjonowanie opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, czynszów za lokale,
 20. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 21. prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 22. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 23. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców,
 24. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem akcyzy producentom rolnych,
 25. prowadzenie spraw w zakresie podatku VAT,
 26. ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna oraz sporządzania dokumentacji do w/w składek,
 27. sporządzanie sprawozdań finansowych i rozliczeń otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego związanego z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
 28. realizacja zadań gminy w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności dotyczącej wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej.

 

Marta Mazur - Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce
tel. 15 836 20 75 wew. 20
pok. nr 12
e-mail: m.mazur-matyka@gminagorzyce.pl

Jadwiga Paczkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Gorzyce
tel. 15 836 20 75 wew. 23
pok. nr 11
e-mail: j.paczkowska@gminagorzyce.pl

Katarzyna Bąk – stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 15 836 20 75 wew. 23
pok. nr 11
e-mail: k.bak@gminagorzyce.pl

Magdalena Budziło – stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 15 836 20 75 wew. 23
pok. nr 11
e-mail: m.budzilo@gminagorzyce.pl

Monika Matyka – stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług
tel. 15 836 20 75 wew. 23
pok. nr 11
e-mail: m.matyka@gminagorzyce.pl

Agnieszka Zimnicka – stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 15 836 20 75 wew. 24
pok. nr 13
e-mail: a.zimnicka@gminagorzyce.pl

Beata Dzieciuch – stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 15 836 20 75 wew. 24
pok. nr 13
e-mail: b.dzieciuch@gminagorzyce.pl

Joanna Pichla – stanowisko ds. księgowości podatkowej
tel. 15 836 20 75 wew. 18
pok. nr 14
e-mail: j.pichla@gminagorzyce.pl

Marta Grębowiec – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 15 836 20 75 wew. 14
pok. nr 16
e-mail: m.grebowiec@gminagorzyce.pl

Lucyna Rydygier – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 15 836 20 75 wew. 14
pok. nr 16
e-mail: l.rydygier@gminagorzyce.pl

Anna Kapała – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 15 836 20 75 wew. 18
pok. nr 14
e-mail: a.kapala@gminagorzyce.pl

Powiadom znajomego